Latest News

Facebook

Facebook Pagelike Widget

DRAFT BASIC ASSESSMENT REPORT FOR THE PROPOSED STRENGTHENING OF THE TR75/1 (TRUNK ROAD 75/N12-HIGHWAY) NEAR OUDTSHOORN, OUDTHSHOON LOCAL MUNICIPALITY, GARDEN ROUTE DISTRICT MUNICIPALITY (DEA&DP REF NR: 16/3/3/6/7/1/D7/10/0125/23).

DRAFT BASIC ASSESSMENT REPORT FOR THE PROPOSED STRENGTHENING OF THE TR75/1 (TRUNK ROAD 75/N12-HIGHWAY) NEAR OUDTSHOORN, OUDTHSHOON LOCAL MUNICIPALITY, GARDEN ROUTE DISTRICT MUNICIPALITY (DEA&DP REF NR: 16/3/3/6/7/1/D7/10/0125/23).

DEA&DP  REF NR: 16/3/3/6/7/1/D7/10/0125/23

PLEASE NOTE: The Post-Application Draft Basic Assessment Report for the above-mentioned project is available for a 30-Day review and commenting period from 10 November 2023 to 11 December 2023. Kindly forward your written comments to Madeleine Knoetze at email: madeleine@sescc.net; fax: 086 575 2869; or postal address: P.O. Box 443, Milnerton, 7435 on or before 11 December 2023.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Die Konsep Basiese Assesseringsverslag van die bogenoemde projek is beskikbaar vir ‘n 30-dae resensie- en kommentaarlewerings periode, vanaf 10 November 2023 tot en met 11 Desember 2023. Stuur asseblief u geskrewe kommentare deur na Madeleine Knoetze deur middel van ‘n epos: madeleine@sescc.net; faks: 086 575 2869; of posadres: Posbus 443, Milnerton, 7435 op, of voor 11 Desember 2023.

Neem asseblief kennis dat die hoofverslag in Engels uitgeryk word, maar ‘n Omvattende Opsomming is in Afrikaans ook verskaf.

Alternatively, comments can be submitted through following the following links/Alternatiewelik kan kommentaar op die voorgestelde projek deur middel van die volgende skakels ingedien word:

Main Report / Hoof verslag

Post Application Draft Basic Assessment Report: 10 November 2023

Appendices / Bylae

Appendix A1a: Locality Map_TR75/1

Appendix A1b: 100 m and 500 m Locality Plot_TR75/1

Appendix A2: Zoning Map_TR75/1

Appendix B1: Layout Plans_TR75/1

Appendix B2: Sensitivities overlain with the proposed layout compressed

Appendix C: Site photographs_TR75/1

Appendix D1: WC Biodiversity Spatial Plan_TR75_1

Appendix D2: NBA_Ecosystems_TR75/1

Appendix E1: HWC Initial Response to NID HIA

Appendix E1: S38(8) Response to HIA road TR751_final

Appendix E2: CapeNature initial comments

Appendix E3: BOCMA Comments preApp_DBAR

Appendix E3: NWA General Authorisation registration

Appendix E7:  Comment from DoA

Appendix E17: Garden Route District Comments

Appendix E20: Agriculture TOR_TR75/1

Appendix E20: Animal Species TOR_TR75/1

Appendix E20: Aquatic TOR _TR75/1

Appendix E20: Heritage and palaeo TOR_TR75/1

Appendix E20: Terrestrial Biodiversity TOR_TR75/1

Appendix E21: Proof of Land use rights_TR75/1

Appendix E22: Comments on the NOI_TR75/1

Appendix F1: List of Interested & Affected Parties_TR75_1

Appendix F2: Proof of PreApllication Public Participation Process_TR75_1

Appendix F3: Comments and Responses Report_TR75_1

Appendix G1: Aquatic Biodiverisity Assessment_TR75/1

Appendix G2: Botanical assessment_TR75/1

Appendix G3: Agricultural Compliance_TR75/1

Appendix G4: Animal Species Compliance Statement_TR75/1

Appendix G5: Geotechnical Statement_TR75/1

Appendix G6: Heritage and Paleontological Assessment_TR75/1

Appendix H: Environmental Management Programme_November 2023_TR75/1

Appendix I: Screening Tool Report_TR75_1

Appendix L1: Engineering Concept and viability Report_TR75/1

Appendix L2: Combined Layouts_TR75/1

Appendix L3a: DEA&DP_NOI Comments

Appendix L3b: DEA&DP Pre-App DBAR Comments

Appendix L4: CV_EAP_Madeleine Knoetze